OBJECTIU PEDAGÒGIC

Un temps i un espai de lectura creativa i jocs compartits per a pares i bebès. S’hi estimulen les primeres habilitats de l’infant (tocar, mirar, olorar, pintar amb els dits, enganxar, explorar, etc.) tot creant una experiència de comunicació emocional entre pares i fills des de la tendresa i la sensibilitat.

DEU ASPECTES ESSENCIALS

1. L’infant gaudeix dels contes amb el pare, mare o adult que l’acompanya.

2. Un fil temàtic uneix els contes que es narren a cada sessió.

3. Durant la narració, l’infant i l’adult realitzen una activitat plàstica que amplia i completa el significat del conte, des de la creativitat.

4. Els contes s’acompanyen de cançons infantils que adults i petits canten plegats.

5. Es treballen les primeres habilitats de l’infant (tocar, explorar, pintar amb els dits, enganxar, mirar, olorar, etc.).

6. Generem un temps relaxat per a imaginar i somiar junts, petits i grans.

7. L’adult practica habilitats per a l’educació emocional i reforç del vincle afectiu mitjançant la lectura compartida i participativa.

8. S’hi potencien actituds positives de compartició, respecte, paciència, tolerància i prosociabilitat.

9. S’afavoreix l’autoconeixement i el coneixement dels altres.

10. S’entrega una bibliografia de títols sobre cadascun dels temes que tracta BabyBooks.

FORMAT

  • Taller: 1 sessió
  • Durada: 50’/sessió

Aquest activitat també es realitza en escoles bressol i casals en la versió de grup sense pares.

EDAT RECOMANADA

De 1 a 3 anys

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent. Cal potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions a fi de capacitar l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social.

Rafael Bisquerra, catedràtic d'Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona (UB), director del Màster en Educació Emocional i Benestar, i del Màster en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions de la UB.
BACK