OBJECTIU PEDAGÒGIC

L’objectiu és transitar del text dels contes a una experiència de producció artística (pintura, escultura, música, poesia visual, videoinstal·lació, performance, etc.) perquè els infants elaborin i expressin pensaments, sentiments, sensibilitats, emocions, intuïcions, vinculats a contextos socials i/o personals, presents.

NOU ASPECTES ESSENCIALS

1. Els infants esdevenen equips d’artistes que s’organitzen al voltant d’una temàtica que ells trien per produir una peça artística.

2. Llegeixen contes i els sotmeten a un debat d’idees per elaborar-ne una mirada crítica i emocional.

3. Els infants assumeixen un rol actiu en relació a la construcció d’una peça artística, prenent la iniciativa i passant a l’acció col·laborativa.

4. Els infants s’entrenen en el pensament creatiu (divergent, fluït i flexible).

5. Les diferents edats dels infants són un estímul: els petits s’interessen per allò de què dialoguen els més grans i els grans ajuden els petits a entendre de què es parla.

6. Dissenyen l’objecte o artefacte artístic des de les seves habilitats (dibuix, educació musical, poètica, performance) tenint en compte els materials i l’espai on aquest serà exposat.

7. Els infants de cada grup treballen junts i construeixen la peça artística que és l’expressió del seu discurs crític, sobre temes com l’ecologia, corrupció, desigualtats socials, conflictes bèl·lics, dictadures o llibertat d’expressió.

8. Amb les obres muntem una exposició i els infants presenten les obres.

9. Els pares visiten l’exposició i els infants els fan de guies tot compartint significats i experiències viscudes durant el procés.

FORMAT

  • Extraescolar: 4 sessions o més. Mínim 4 sessions per a completar el procés del conte a l’obra d’art.
  • Durada: 2 hores/sessió

EDAT RECOMANADA

De 7 a 12 anys

BACK